30 oktober 2012

Det personlige, faglige – og professionelle…

Kan det overhovedet lade sig gøre at adskille og skelne mellem det personlige, det faglige – og det professionelle? Er vi ikke altid personlige i vores tilgang og håndtering af de problemstillinger, vi møder på?

Vi har selvfølgelig altid vores person med os – i alt det, vi møder på. Vi har også altid vores personlighed med os: Vores evner, vores følelser, sanseregister, vores måde at tænke og reflektere, vores erfaringer og baggrundsviden. Så det, vi kan sige om det personlige, er, at det er vores evner og erfaringer – menneskelig set. Og det har vi altid med os. På den måde er vi altid personlige, og kan ikke bare smide det væk…

Det faglige er den faglige viden og de faglige erfaringer, der er knyttet til et givet fagligt område. Men der er nødvendigvis ikke nogen sammenhæng mellem det faglige og det professionelle. Mennesker kan godt have en stor faglig viden – uden at være professionelle indenfor det samme faglige felt. Nogen kan måske også somme tider have en større faglig viden, end de der er professionelle indenfor det samme faglige felt…

Det professionelle element knytter sig til et bestemt regelsæt af procedurer. Så en professionel håndtering af en problemstilling følger nogle bestemte fastlagte procedurer for, hvordan problemstillingen skal takles. Der ligger ligesom en garanti for, hvad der kommer til at foregå. En form for forudsigelighed…

Er den professionelle løsning altid et kvalitetsstempel?
Hvorvidt den professionelle løsning er en garant for kvalitet, afhænger af i hvilken udstrækning, det regelsæt for procedurer, der knytter sig til den professionelle faglige praksis, er godt eller skidt.

For ligeså vel som det giver en garanti for, at det der kommer til at foregå, er det, der er integreret i procedurerne. Så ligger der også en afgrænsning fra alt det, der ikke er integreret i procedurerne.

Hvis ikke den løbende udvikling af ny faglig viden bliver løbende integreret i de professionelle procedurer, så får vi en professionel faglig praksis, der ikke praktiserer de bedste faglige løsninger.

Der knytter sig også et fleksibilitetsproblem til de professionelle procedurer, som blandt andet giver problemer indenfor mange af de arbejdsområder, der handler om mennesker. Hvis de professionelle "problemløsninger" læner sig alt for meget op ad "standarder" – så sker der en afgrænsning fra alt det situationsbetingede og uforudsigelige, som med "kvalitetssikringsøjne" er et tilbageslag for kvaliteten.

Så nogen gange giver de professionelle procedurer et dilemma. Vil vi have det sikre og forudsigelige – med den begrænsning, at det ikke kan håndtere det situationsbetingede og uforudsigelige?

Den største "trussel" mod kvalitet – er ikke begrænsninger på hverken det personlige eller faglige plan – men for snævre, ufleksible og utidssvarende procedurer for den professionelle faglige praksis…» Samarbejdsproblemerne i sundhedsvæsnet går hårdt ud over patienterne...

» Prioriteringen mellem behandling, sundhedstjek og statistisk effektmåling...

» Et fragmenteret sundhedsvæsen går hårdt ud over patienterne...

...

» Fag, professioner – og professionalisme…

» Handleplaner og pædagogik…

» Kontraktstyring og borgerdannelse…

» Social- og sundhedsområderne under indflydelse af moderne management…

» Fra tilskuer til deltager – Om kommunikation og samhandling med udviklingshæmmede…

» HELE mennesker har "farver" – og skal "forstås" i 3 dimensioner…

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Hej...

Har du andre synsvinkler, viden eller erfaringer - så skriv en kommentar...

Venlig hilsen Ulla...