31 august 2012

Behandlingsrelevant fokus?

Så må jeg hellere tage det sidste ryk – i kampen for at forebygge flere fejlebehandlinger for mig i fremtiden.

Det jeg hele vejen i gennem kæmper forgæves for i danske sundhedsvæsen, det er at få et såkaldt behandlingsrelevant fokus i det, der er min kontakt med sundhedsvæsnet.

Men ordet behandlingsrelevant er måske endnu ikke blevet forsøgsforsket til at være et begreb, der kan anerkendes som forståeligt i den sammenhæng?

Men jeg kan jo ikke vente 20 – 30 år på, at det mirakel så eventuelt vil indtræffe. For hvis ikke der snart kommer behandlingsrelevant fokus på min behandling, så kommer jeg ikke til at leve så længe.

Så jeg må gøre brug af den nødløsning, at jeg lige selv definerer, hvad jeg mener med begrebet behandlingsrelevant. Og det er så det, der gælder for mig. Resten af mit liv.

Et behandlingsrelevant fokus består at tre elementer: Patientens basishelbred, patientens behandlingshistorik og i mit tilfælde min diabetes behandling. Det skyldes at jeg har en kronisk sygdom: Diabetes 1. Det fremgår også af min journal?

Og så lige de basale definitioner.
  1. En patients basishelbred er det, der fremgår i journalen på baggrund af de blodprøve I tager på patienten: Kolesterol, blodtryk, vægt og alt det andet. Det bliver skrevet ind i journalen, og står der. Og når der sker forandringer med en patients helbred, for eksempel hurtigt vægttab, pludselig stigning i blodtrykket eller andre ting – så skal det sammenholdes med patientens basishelbred. Ikke en statistisk gennemsnitsprognose. Fysiologiske og helbredsmæssige forandringer er individuelle – ikke kollektive. Og fysiologiske og helbredsmæssige forandringer sker meget langsomt, over tid – men mindre der er et eller andet alvorligt galt.
  2. En patient behandlingshistorik er det, patienten har været udsat for i sundhedsvæsenet gennem sit livsforløb. Det fremgår – eller burde fremgå af journalen?
    Ellers er min behandlingshistorik beskrevet » HER.
  3. Og min diabetesbehandling er beskrevet » HER.
Og de tre dele skal så ses i sammenhæng med hinanden. For de spiller jo ligesom sammen. På den måde, at det jo handler om det samme menneske.

Det er meget enkelt. Der er ikke noget som helst kompliceret eller svært ved det. Det er nemt, letforståeligt og ligetil. Eller det burde det da være?

Jeg forstår ikke problemet. Forstår ikke hvordan, der kan opstå problemer med noget, der er så simpelt, enkelt, ligetil og letforståeligt? Det mig ubegribeligt…

Og så vil jeg gerne have lov til at leve resten af mit liv i fred – uden at skulle udsættes for mere aflivnings- og invalideringssult i sundhedsvæsnet…

På forhånd tak…

Venlig hilsen Ulla…» Behandlingsfejl og anden sygdom…

» Er jeg befriet for flere behandlingsfejl i fremtiden?

» Fremtidsperspektivet for ændret kostforståelse på diabetesområdet?

» Gode og dårlige behandlingssteder…

 
 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Hej...

Har du andre synsvinkler, viden eller erfaringer - så skriv en kommentar...

Venlig hilsen Ulla...