04 februar 2012

Personlighed, fodfæste – og patientrollen…

Det, der beskriver mønstret i den overlevelsesrille, jeg er kommet til at leve i – i efterhånden mange år – består af elementerne:

» Struktur, stabilitet – og personlig omstilling

» Personlig omstilling

» Praksisdesign

Struktur, stabilitet – og personlig omstilling: Beskriver mit ståsted i forhold til omgivelserne…

Personlig omstilling: Beskriver mit overlevelsesmønster…

Praksisdesign: Beskriver det, jeg gør...

Det, der giver et stort problem med fodfæste for mig, er, at der bliver sat lighedstegn mellem min personlighed og mit ståsted og det jeg gør i overlevelsesprocesserne…

Det er IKKE min PERSONLIGHED, at OVERLEVE ustabile omgivelser og processer…

Det er en meget tung OPGAVE…

Og jeg har kun personligt fodfæste i relation til de omgivelser, hvor det der er en tung OPGAVE, bliver beskrevet, opfattet og defineret som det, det er: En tung OPGAVE…

Patientrollen

» Patientrollen, er for mig en meget tung opgave…

Og jeg er nødt til at se på den tunge OPGAVE fra en lidt anden vinkel, for at kunne give mig selv personligt fodfæste i forhold til den…

Jeg skal se på » Patientrettighederne

Som patient i det danske sundhedsvæsen skal du tilbydes en behandling, der bygger på den naturvidenskabelig sygdoms- og behandlingsforståelse. Og du må som patient ikke sanktioneres i din ordinære behandling og presses ind i forsøg.

Og det er det, jeg har været udsat for i efterhånden mange år: At få min naturvidenskabelige ordinære behandling sanktioneret, og blive behandlet som forsøgsdyr i et pseudovidenskabeligt forsøg.» Et naturvidenskabeligt behandlingstilbud i det danske sundhedsvæsen?

Et naturvidenskabeligt behandlingstilbud i det danske sundhedsvæsen?

» Diabetes 1 – En somatisk sygdom – og en psykisk selvkontrollerende behandlingsstrategi – beskriver det pseudovidenskabelige forsøg, der bliver brugt som behandlingsmetode i det danske sundhedsvæsen.

» En behandlingsrelevant sundhedsstrategi for diabetesområdet – beskriver den naturvidenskabelige sygdomsforståelse og behandlingsform, som man fra behandlerside i det danske sundhedsvæsen sanktionerer overfor patienterne.

Det giver meget store problemer for patienterne, at der bliver praktiseret et pseudovidenskabeligt forsøg som behandlingsmetode, i kombination med en fornægtelse og sanktionering af den naturvidenskabelige sygdomsforståelse og behandling…

Og det er reelt det, der foregår indenfor det diabetiske behandlingsområde…» Forsøgspraksis

» Patientrettigheder

» Pseudovidenskab