07 december 2012

Kompetenceprofil...

Det er ikke nogen nem opgave sådan at skulle definere og beskrive sig selv med tre sætninger, for at kunne implementere / integrere sig selv menneskelig konstruktivt i det danske samfund. Det er faktisk ret svært. Det er nemmere at forholde sig beskrivende til ydre ting…

Profiler er reducerede udsnit af "virkeligheden" – og det vigtigste for en god "profil" er, at man kan genkende sig selv i den. Ellers kan man godt lande med profiler, som ikke er direkte forkerte – men heller ikke særlig rigtige. Og spørgsmålet bliver så, hvor gode de så "i virkeligheden" er?

Hvis ikke man er "regelret" – så skal man jo heller ikke profileres "regelret". For så er det jo andres "regelrette" opfattelse, der danner grundlag for profileringen. Det kan der komme mange mystiske ting ud af. Det har jeg oplevet nogle gange. Hvor jeg måtte konstatere, at det lød og så da meget tjekket og smart ud – men det havde bare ikke så meget med mig at gøre. Ikke fordi jeg er udpræget utjekket på alle områder – men jeg bare ikke ret god til det der med personlig strategisk profilering. Det bliver let noget underlig menneskelig kompliceret noget.

Men nu lykkedes det mig trods alt alligevel at få lavet en profil – som jeg godt kan kende mig selv i. Det hjalp, da jeg begyndte at "tegne" til :) For hvis man er en af dem, der danner overblik, vurderer situationer og problemstillinger, ser sammenhænge og paralleller – ved at "tænke" i billeder – så kan det ikke lade sig gøre at beskrive det på andre måder, end ved at "tegne" det…

Kompetenceprofil

Min største styrke er evnen til at forholde mig til, definere og beskrive sammenhængene mellem organisatoriske strukturer, menneskelige ressourcer og det praktisk velfungerende.

Jeg har en akademisk kombinationsuddannelse bestående af: En grunduddannelse i offentlige planlægning fra ingeniørstudiet på Aalborg Universitet, suppleret med kommunikation, pædagogik og projektledelse – under åben uddannelse – fra henholdsvis Århus Universitet, KUA og DTU.

Som person er jeg empatisk og analytisk – med sans for kreativ og praktisk problemløsning, en hurtig opfattelsesevne og en god jordforbindelse.

Opgaveerfaringer, uddannelse, kurser og færdigheder

» KOMPETENCE CV (PDF dokument)…» Min behandling – og den selvstyrende borgers vandrejournal…

» Sundhedsskadelig forsøgspraksis på diabetesområdet giver fejlbehandling og spiseforstyrrelser…

» Diabetes 1 – En somatisk sygdom – og en psykisk selvkontrollerende behandlingsstrategi…
 

 

 
 


» Pædagogik, Struktur & Ledelse…