15 maj 2010

Principper og holdninger styrer behandlingstilbuddene - stor mangel på saglig og seriøs rådgivning

Det er noget af en udfordring, at lære at sortere og agere i en verden, der i så høj grad er præget af personlige principper og holdninger på de forskellige hospitaler – og hos de enkelte behandlere. Der kan være stor forskel på, hvilke behandlingsmuligheder du får, alt efter hvilket hospital og hvilken læge du tilfældigvis ramler ind i.

Opdragende principper
På det hospital hvor jeg var tilknyttet som nykonstateret diabetiker, havde man den principielle holdning – at alle nykonstaterede diabetikere skulle behandles med langsomvirkende insulin i et år, før de kunne komme over på en behandling med kombinationen med langsomvirkende og hurtigvirkende insulin. Begrundelsen for behandlingsprincippet var, at så lærte vi at leve med den begrænsende rutine, der var nødvendig. Gennem mit netværk fik jeg at vide, at på hospitalet i et andet amt havde man den modsatte principielle holdning. Der skulle flest muligt i behandling med kombinationen af langsom virkende og hurtigvirkende insulin – specielt de unge, da det gav bedre muligheder for den selvregulering, der passede bedst med muligheden for at leve ”et normalt” liv.

Lægens favorit behandling
Jeg var en af de første, der begyndte at bruge Humalog insulin. Den læge der introducerede produktet var ikke særlig salig – men jeg var glad for at komme på Humalog. I en tilfældig sammenhæng mødte jeg en anden diabetiker, som var tilknyttet den samme læge. Han var under stærkt pres fra lægen, for at han også skulle begynde at bruge Humalog, hvilket han ikke havde lyst til. Det er ikke usædvanligt, at læger lægger pres på patienterne, for at de skal bruge de produkter, som de selv er favoritter af. Patienternes egen oplevelse og holdning til, hvad de selv har det bedst med – bliver nogle gange ikke hørt og taget særlig alvorligt.

Principiel modstand mod bestemte produkter
Jeg havde på et tidspunkt et uheld med en Humalog pen, der gik istykker, da jeg var på besøg i et andet amt, end der hvor jeg boede. Det var i en weekend, så jeg rettede henvendelse til det døgnåbne apotek, for at høre om jeg kunne få insulinen der. De havde det ikke på lager. Så forsøgte jeg mig med det lokale hospital – hvor jeg fik at vide, at de af principielle grunde havde valgt at boykotte produktet – så det blev slet ikke introduceret til nogle af deres patienter, hvilket gav forklaringen på, hvorfor det lokale apotek ikke havde produktet på lager. Jeg måtte en tur omkring vagtlægen, hvor jeg fik en recept på et andet insulin produkt – som jeg så måtte bruge som nødløsning, indtil jeg kom hjem igen.

Mig bekendt er det ikke lovligt at boykotte produkter, der er godkendt i handel. Men det sker også – og du kan risikere at stå i den anden ende af landet og skulle finde en nødløsning, fordi der i det område er en principiel modstand mod de produkter du bruger.

Personlige principper og udnyttelse af en svær situation
Som nykonstateret diabetiker deltog jeg i en periode i en selvhjælpsgruppe for diabetikere. Her mødte jeg en mor til en dreng på 5, der havde fået diabetes. De havde fået kostvejledning af en diætist, der havde fortalt dem, at drengen kun måtte få én sukkerfri sodavand om dagen. Senere fandt de jo ud af, at det ikke var relevant for drengens diabetes. Da de spurgte diætisten hvorfor hun havde sagt det – var hendes svar, at hun ikke syntes at børn skulle drikke sodavand. Moren var rasende, for det var jo at gøre livet unødvendig hårdt, når de stod med en dreng på 5, der lige pludselig ikke måtte få ret meget af det, hans kammerater spiste – og noget af det eneste han så kunne få i stedet, var en ekstra sukkerfri sodavand.

Det er ikke usædvanligt, at den viden og information du får – indeholder andet og mere, end det der er relevant for din diabetes. Det gør livet som diabetiker unødvendig kompliceret, at behandlingstilbuddene er så holdnings- og principstyret.

Der er lang vej til mere seriøse og saglige tilstande indenfor dette område. Skal du leve med det, så sorter 95% af det du får at vide i den verden fra, og søg viden og information andre steder.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Hej...

Har du andre synsvinkler, viden eller erfaringer - så skriv en kommentar...

Venlig hilsen Ulla...