01 september 2012

Et fragmenteret sundhedsvæsen går hårdt ud over patienterne…

Hvis der er mere end en person i sundhedssektoren, der skal involveres i en problemstilling, så er det ret sikkert, at der opstår problemer. Vigtige informationer bliver glemt, væk eller forsinket…

Det sker i kontakten mellem hospitalet og hjemmeplejen…

Det sker i koordineringen mellem hospitalerne, den praktiserende læge og speciallægerne…

Hvis bord er patienten?

Det bliver værre og værre…

Og hvis det skal blive bedre, så må de ansatte indenfor sundhedssektoren tage et medansvar for de vilkår, der hersker indenfor deres arbejdsområde, ved at åbne munden og give en åben og direkte kritik af de forhold, der skaber problemerne. Så længe ansvaret for vilkårene i sundhedsvæsenet kun er et patientproblem, så sker der ingen ændringer...» Behandlingsrelevant fokus?

» Kontraktstyring og borgerdannelse...

» Social- og sundhedsområderne under indflydelse af moderne management

 
 
 

1 kommentar:

Hej...

Har du andre synsvinkler, viden eller erfaringer - så skriv en kommentar...

Venlig hilsen Ulla...