18 oktober 2012

Samarbejdsproblemerne i sundhedsvæsnet går hårdt ud over patienterne…

Det er en kendt sag, at der er lagt op til koordinerende problemer, hvis der er mere end en person i sundhedsvæsnet, der er involveret i en problemstilling. Det hænder, at hjemplejen og den praktiserende læge ikke får de nødvendige informationer, når en ældre medborger har været hospitalsindlagt.

Som diabetiker (type 1) bliver du klemt mellem mindst fire forskellige faggrupper, der sidder med hver deres interesseområde: Diabeteslægen, diabetessygeplejersken, diætisten og den praktiserende læge.

Diabeteslægen, diabetessygeplejersken og diætisten repræsenterer henholdsvis: Insulinen, andre faktorer og kosten. Den praktiserende læge repræsenterer: Anden sygdom. Men som diabetiker er det sammenhængen mellem de fire faktorer, der er behandlingen. Den sammenhæng er diabetikeren alene om at forstå og forholde sig til, og kommer dermed til at skulle fungere som koordinator mellem fire faggruppers interesseområder.

Hvis der opstår problemer er det ligeledes diabetikeren, der skal sortere mellem hvilken faktor, der er den problemskabende (for eksempel insulinvirkningen eller anden sygdom), og derfra forsøge at finde hjælp og opbakning hos den rette person i sundhedsvæsenet, for at undgå fejlbehandling.

Mennesker med diabetes 1 er som udgangspunkt placeret midt mellem mindst fire forskellige borde i sundhedsvæsnet. Og det er et problematisk ståsted at have…

» Prioriteringen mellem behandling, sundhedstjek og statistiske effektmålinger…

» Min behandling – og den selvstyrende borgers vandrejournal…

» Er jeg befriet for flere behandlingsfejl i fremtiden?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Hej...

Har du andre synsvinkler, viden eller erfaringer - så skriv en kommentar...

Venlig hilsen Ulla...