31 juli 2012

Videnskabeligheden bag kontrolbaserede behandlingskoncepter…

Kontrolbaserede programmer og koncepter er karakteriseret ved, at man sætter nogle få faktorer i centrum, som man bruger til at definere en kontrolramme – og så tilpasser / bygger man de resterende faktorer på den kontrolramme.

Det følgende er et fiktivt eksempel til illustration af hvordan diabetesområdets kontrolbaserede behandlingskoncepter er opstået og bygget op.
  1. Et enkelt eksempel til illustration er menneskers behov for væske. Hvis man bygger en parallel tilsvarende kontrolramme op om det, som karakteriserer de kostkontrollerede programmer, der præger diabetesområdet – så kunne den kontrolramme for eksempel blive til, at mennesker skulle drikke 1 deciliter vand hver time.
  2. Det kunne man så give videnskabelig legitimitet, ved at kontrolmåle på nogle patienter, der var indlagt, og dermed dokumentere, at mennesker der drak 1 deciliter vand hver time, ikke blev dehydreret og døde af væskemangel.
  3. Næste trin ville så blive, at man ophøjede det til en eksakt videnskabelig sandhed, som lød: At mennesker skulle drikke 1 deciliter vand hver time, for ikke at blive dehydreret og dø af væskemangel.
  4. Der ville så opstå nogle følgeproblemer i relation til denne kontrolramme. Et af dem ville være mangel på sammenhængende søvn. Det kunne man så forsøge at afhjælpe med nogle hjælpemiddellignede tiltag, som for eksempel et væskedrop, som mennesker kunne sove med.
Der kan opstå mange lappeløsninger i kølvandet på skadevirkningerne ved kontrolbaserede behandlingskoncepter, hvis koncepterne først bliver cementeret som en form for naturvidenskabelig sandhed.

Men der er netop ikke tale om en naturvidenskabelig sandhed. Det er en fiks idé, der bliver legitimeret ved pseudovidenskabelig dokumentation. I dette eksempel bliver der sat lighedstegn mellem: At mennesker kan få dækket deres behov for væske ved at drikke 1 deciliter vand hver time – og at mennesker så dermed ikke kan få dækket deres behov for væske på andre måder. Men den form for ræsonnementer har intet med seriøs videnskab at gøre.

Videnskaben blåstempler ikke kontrolbaserede behandlingskoncepter…
Videnskaben fortæller ikke hvordan mennesker eksempelvis skal få dækket deres behov for væske. Den fortæller, at den menneskelige organisme hovedsagelig består af vand, og mennesker ikke kan overleve ret længe uden væske. Og ikke andet.

Eksemplet med menneskers væskebehov er et fiktivt eksempel til illustration. Men det er på tilsvarende måde, man har bygget de kontrolbaserede behandlingskoncepter op indenfor det diabetiske behandlingsområde. Der har man bare sat mad i centrum for kontrolrammen. Men det meste i de kostkontrollerede koncepter er lige så uvidenskabelige, som et væskekoncept om det livsvigtige i at drikke 1 deciliter vand hver time ville være.

Tilsvarende giver de kostkontrollerede koncepter en masse følgeproblemer, i stil med manglen på sammenhængende søvn i det fiktive eksempel med væskekonceptet.Ovenstående er fra rapporten:

» Sundhedsskadelig forsøgspraksis på diabetesområdet giver fejlbehandling og spiseforstyrrelser…

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Hej...

Har du andre synsvinkler, viden eller erfaringer - så skriv en kommentar...

Venlig hilsen Ulla...