21 maj 2011

Patientrollen

Centrale problemstillinger for rollen som patient.

Kommunikationsformen
Fokuser på at fastholde og implementere det, der med transaktionsanalysens ord kaldes voksendialog.

Det er din opgave som patient, at sikre ligeværdig (voksen) dialog - den er ikke en selvfølge indenfor sundhedsvæsnet.

Eksempel: Dårlig opførsel - en unødvendig belastning

Din egen oplevelse
I en sammenhæng hvor statistiske sandheder, stereotype holdninger og klientgørelse dominerer - er det vigtigt at fastholde dig selv og din egen oplevelse.

Det er ligegyldigt hvor mange andre, der har det dårligt med noget, der fungerer fint for dig - og det er ligegyldigt, hvor mange andre der har det godt med noget, der fungerer dårligt for dig.

Det er dig og dit liv, det handler om.

Eksempel: Insulinvirkningen er Ikke lægens bord

Sæt dagsordnen, og fasthold de problemstillinger, der er relevante for dig
Der er i disse sammenhænge mange forudfattede holdninger til, hvad du bør have af problemer - specielt når det gælder din holdning til dig selv og dit helbred.

Du kan let komme i defensiven, hvor det handler om at testkøre dig for den liste af problemer, den verden har brug for at få bekræftet, at "en som dig" bør have.

Det kan være meget personligt belastende - og du kan ikke bruge det til noget som helt konstruktivt.

Eksempel: Overdreven sygeliggørelse

Bevar overblikket og forståelsen for helheden
Der er ikke ret meget forståelse på helheder i livs- og behandlingsforløb i sundhedsvæsnet. Det er en verden, der drukner i detaljefiksering ude af kontekst.

Det er din opgave at bevare overblikket og forståelsen for årsager og konsekvenser - når det gælder dit liv og helbred. Ellers får du flere problemer med dig ud af døren fra den verden, end du havde, da du gik ind af den.

Eksempel: Når lægen laver fejl - er det patienten, der er hysterisk og "skør"

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Hej...

Har du andre synsvinkler, viden eller erfaringer - så skriv en kommentar...

Venlig hilsen Ulla...