06 august 2012

Der har aldrig eksisteret nogen behandlingsfejl…

Der har aldrig eksisteret nogen behandlingsfejl – hos mig – fra min side…

For 16 år siden kom jeg ud for nogle voldsomme oplevelser. Det blev starten på et livslangt behandlingsmareridt i den diabetiske behandlerverden. Man opfandt en ikke-eksisterende behandlingsfejl hos mig, som man i årene efter brugte til at sanktionere mig som patient, chikanere mig med personlige uforskammetheder – og presse mig ind i det ene forsøg efter det andet.

Midt i alt det voldsomme, der foregik for 16 år siden – var der en læge, der forbarmede sig over mig – og lave behandlingsmæssig opfølgning, på de fejl de havde begået. Så det kom til at fremgå, klart og tydeligt af min journal, at de havde begået en fejl overfor mig – og at jeg selv havde rettet den, lagt min insulin omkring, så jeg ikke længere var fejlmedicineret.

Men trods det, at det klart og tydeligt kom til at fremgå af min journal, at der ikke og aldrig havde eksisteret nogen behandlingsfejl hos mig – fra min side – så vedblev man i årerne efter, at opfinde en masse ikke-eksisterende behandlingsfejl hos mig, som man chikanerede og sanktionerede mig med. De lod være med at høre efter, påstod de ikke kendte min behandling, læste ikke min journal, tog mig ikke alvorligt, når jeg siden hen fik brug for lægelig hjælp og opbakning.

Måske der på et tidspunkt kommer en holdningsændring, så behandlere indenfor det danske sundhedsvæsen ikke længere kan sanktionere, chikanere og ødelægge livet for en patient, ved at opfinde en ikke-eksisterende behandlingsfejl hos patienten, på trods af, at det klart og tydeligt fremgår af patientens journal, at den behandlingsfejl aldrig har eksisteret i virkelighedens verden?

Måske?

Men hvad der måske vil være menneskelig muligt engang langt ude i fremtiden – gør jo ikke nogen forskel for mit liv.

Det er nu, jeg lever – og det livstidstab, det er og har været for mig – at ha’ fået mange år af mit liv ødelagt på den meningsløse måde – det er for mig uerstatteligt…

Mit liv – og min livstid – er for mig uerstattelig…» Sundhedsskadelig forsøgspraksis på diabetesområdet giver fejlbehandling og spiseforstyrrelser…

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Hej...

Har du andre synsvinkler, viden eller erfaringer - så skriv en kommentar...

Venlig hilsen Ulla...