24 august 2012

Er problemet med oplæring i kulhydrattælling generelt?

Hvor udbredt er problemet med den manglende oplæring i kulhydrattælling for type 1 diabetikere?

Jeg har kunnet læse mig til, at den manglende oplæring og forståelse for det – har været gængs på Bispebjerg hospital – altid. Og formodentlig også Hvidovre hospital, der kørte forsøg om kulhydrattælling sammen med Bispebjerg hospital.

Gør det samme sig gældende på andre hospitaler og ambulatorier?

Problemet med den manglende oplæringsmulighed – giver desværre et problem i kommunikationen mellem diabetesambulatorierne og os, der selv har lært os op, fordi vi ikke indgår som en del af det oplæringsprogram, som stederne tilbyder.

Et er, at vi kan lære os selv op – men det er også vigtigt, at der er en god forståelse og accept af den måde at regulere sin diabetes på, hos de behandlere, der er på diabetesambulatorierne.

Og noget tyder på, at det problem er meget udbredt?

Jeg har i sin tid selv lært mig op – og det er efterhånden mange år siden. Det skete i en kombination af at læse om det i diverse bøger og pjecer – og hvad jeg ellers kunne få af viden på baggrund af andre diabetikers erfaringer – gennem forskellige uformelle kontakter og netværker.

Jeg har altid troet at tiden ville ændre på det, så kulhydrattælling blev den gængse oplæring – og dermed ville der også opstå en større forståelse og accept af det fra behandlerside. Men det ligger åbenbart ikke sådan lige for?» Kommentarer på diabeteschat

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Hej...

Har du andre synsvinkler, viden eller erfaringer - så skriv en kommentar...

Venlig hilsen Ulla...